Blauwgroen Advies Portfolio


Hieronder volgt een greep uit onze portfolio van het laatste decennium:WERKZAAMHEDEN GROEN


•    Tekenwerk voor een aannemer in het openbaargroen in Rotterdam Vreewijk               

•    Gemeente Noordwijk               
>   Projectleider voor het realiseren van twee renovatie groenbestekken ( inclusief bomen ).
   
•    In samenwerking met ingenieursbureaus:
-    Beoordeling sportvelden voor de gemeente Eersel;
-    Twee groenrenovatie bestekken gemaakt voor gemeente Noordwijk

•    Woningbouwvereniging Woonstad Rotterdam   
-    Openbaargroen ontworpen, digitaal gemaakt voor een woonstraat
-    Nieuwe indeling openbaargroen in woonstraat ontworpen in 3D  voor woningcorporatie Woonstad in Rotterdam.

•    Woningbouwvereniging Woonstad Rotterdam   
-    Openbaargroen ontworpen rond het nieuwe district kantoor.

•    Woningbouwvereniging Bron Rotterdam   
-    Nieuw tuinontwerpen gemaakt voor steunpunt woningcorporatie Woonbron Rotterdam.

•    Woningbouwvereniging Bron Rotterdam   
-    Tuinontwerp bij appartementen gebouw voor een V.V.E in Rotterdam.

•    Gemeente Woerden               
>   Projectleider geweest voor het realiseren van 6,5 ha natuur binnen de  EHS  ( ecologische hoofd structuur ) met
     een externe directievoerder

•    Gemeente Bleiswijk
>   Afdelingshoofd Openbare werken
-    De afdeling openbare werken administratief en organisatorisch voorbereiden op de  gemeentelijke herindeling

•    Bureau Waterpas
-    ± 60 procent van de wijken van de gemeente Leiden geοnventariseerd voor renovatiebestekken openbaar groen
     en systematiek ontwikkeld voor het beoordelen van openbaar groen voor renovatie in de gemeente Leiden.

•    Provincie Zuid-Holland
-    Wandelpaden gerealiseerd op het eiland Voorne Putten voor Groenservice Zuid-Holland (GZH )

•    Gemeente Rucphen
>   projectleider groen
-    ontwerpen, begrotingen maken
-    aanbesteden van diverse projecten

•    Gemeente Leidschendam-Voorburg
>   beleidsmedewerker  en groenbeheer
-    Inwerken van nieuwe groenbeheerder
-    Achterstanden wegwerken
-    Kapvergunningen beleid en uitvoering
-    Verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoeringscontrole dagelijks beheer
-    Opstellen en uitwerken van beleidsplannen
-    Uitwerken beheerplannen en (meerjaren) onderhoudsplannen, begeleiden van daaruit voortkomende werken
-    Bepalen van onderhoudstrategieλn en -maatregelen
-    Informeren en beantwoorden van vragen van inwoners
-    Adviseren van Management en Bestuur

•    Gemeente Den Haag
>   leidinggevend plantoetser openbare ruimte
-    opleverambtenaar voor diverse GWW-werken
-    leidinggevende aan een groep van 4 openbare gebiedsbeheerders bij toetsingen van inrichtingsplannen
     (reconstructies en nieuwbouw)

•    RIHW  Hoeksche Waard
-    Ontwikkelen en aanleg wandelpaden over agrarische gronden.
-    Onderhandelen met agrariλrs over gebruik gronden.

•    Gemeente Binnenmaas
>   medewerker civiel- en cultuurtechniek
-    projectleider Sportcomplex binnen Hoekse Waard, Groen en boombeheerder
-    totaal verantwoordelijke vanaf planfase tot uitgifte aan de gemeente voor beheer en onderhoud
-    Boombeheersysteem ontwikkeld en ingevoerd.
-    Kapvergunningbeleid ontwikkeld en beoordeeld voor uitvoer
-    het maken en beoordelen van Groenbestekken en bestekstekeningen voor diverse werken binnen de
     gemeente Binnenmaas
-    het voeren van directie en toezicht voor Groenwerken
-    behandelen van klachten en meldingen vanaf verschillende actoren
-    advisering en inrichten van het groenbeleid en beheerplan van deze arealen
-    ervaring met  beheersystemen voor openbaar ruimte, waaronder beeldbestekkenWERKZAAMHEDEN BLAUW / GRIJS


•    Provincie Noord-Holland
>   Projectleider Oeverconstructies
-    Leiding geven aan Assistent projectleider, projectmedewerker, directievoerder, toezichthouder en
     ondersteuner in de projecten
-    Vervangen oeverconstructies voor stalendamwand boven Alkmaar ( Noord - Hollands kanaal Noord )
     voor een aanbesteed bedrag van  € 5.200.000,=.
-    Binnenkort volgen nog andere bestekken met een raming van:
1    €   5.500.000 = Noord - Hollands kanaal Midden
2    € 10.000.000 = Noord - Hollands kanaal Zuid
3    €      500.000,= Bij de pont in Alkmaar
4    €     350.000, = Bij de brug Ouderkerk

•    Gemeente Amsterdam
>   teamleider Infra
-    civiele techniek
-    aansturen en coachen van een groep medewerkers wegbeheer (6 personen), technische dienst
     (5 personen) en diverse aannemers
-    verantwoordelijk voor speeltuinen en zwembadjes
-    verantwoordelijk voor de stedelijke  infrastructuur inclusief asfalt
-    2e verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding binnen het stadsdeel

•    Ingenieursbureau Gemeente Woerden
>   teamleider / projectleider
-    Projectleider geweest voor diverse weg en rioolreconstructies
-    in overleg met Prorail verzakkingen hersteld onder het spoor door breuken persriool
-    projectenplanning opgezet en werken volgens structuren bij de gemeente
-    cultuuromslag realiseren bij een groep van 6 opzichters
-    coachen en het begeleiden van medewerkers (inclusief   teamleider) naar zelfstandigheid
-    invoeren van Opdrachtgevers en Opdrachtnemers rol
-    verantwoordelijk geweest voor het wegbeheer ( elementverharding en asfalt )
-    nieuwe wegbeheerder ingewerkt
-    Inventariseren en oplossingen van vorstschades
-    in samenwerking met Prorail ± 1200 meter geluidscherm geplaatst voor Vinex locatie

•    Hoogheemraadschap van Rijnland
>   teamleider
-    teamleider district Noord (± 20 medewerkers, watersysteembeheerders, technische medewerkers,
     Sluiswachters en gemaalbeheerders)
-    teamleider district Midden (± 35 medewerkers, vergunning verleners, voorbereiders, peilbeheerders
     en watersysteembeheerders)
-    teamleider district Zuid (± 35 medewerkers, vergunningverleners, voorbereiders, peilbeheerders en
     watersysteembeheerders)     

•    Gemeente Noordwijk
>   projectleider rioleringen
-    aansluiting buitengebied
-    woonrijp maken rondom appartementencomplex
-    infiltratie-units gerealiseerd in duinen
-    rioolverlegging gerealiseerd
-    reinigingsplan opgesteld

•    Gemeente Leidschendam-Voorburg
>   beleidsmedewerker, projectleider riool- en groenbeheer
-    opstellen renovatieschema's rioolgemalen
-    plan opstellen voor het overstortregistratie en plaatsing van overstortmeters en sanering van overstorten
-    aanbesteden van rioolreiniging
-    registratie regenval en overstorten
-    achterstanden in groenvoorziening wegwerken
-    inwerken nieuwe medewerkers
-    Opstellen en uitvoeren van baggerplan
-    toezichthouder voor verschillende baggerwerkzaamheden, gemeente Leidschendam-Voorburg
-    Inmeten nieuwbouwwijk

•    Hoekse Waard
>   beleidsmedewerker/projectleider
-    projectleider voor het wandelpadenbeleid, Hoekse Waard (vanaf planfase tot uitvoering/oplevering)

•    Gemeente Binnenmaas
>   medewerker civiel- en cultuurtechniek projectleider stedelijk waterplan
-    het voorzitten van vergaderingen (in zowel de onderzoeksfase als voorbereidingsfase als uitvoeringsfase);
-    het schrijven van notities en adviezen voor het bestuur, colleges en burgers;
-    advisering en uitzetten van het speelbeleid en beheer van deze terreinen binnen de gemeente Binnenmaas
-    advisering van het beheer en onderhoud van kunstwerken, binnen de gemeente Binnenmaas
-    uitvoering van Stiwas maatregelen in het kader van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP)
-    advisering en afhandeling bezwaren van de ruilverkaveling Hoekse Waard - Oost