Mediation
Blauwgroen Advies Mediation


Concrete begeleiding kan op een aantal niveaus. Waar een situatie vraagt om begeleiding bij vastgelopen
onderhandelingen tussen werkgever en werknemer, kunt u Mediation overwegen. Blauwgroen Advies heeft
haar eigen NMI Mediator met 'blauwgroene' achtergrond in huis.

Mediation is een steeds vaker voorkomend alternatief om disputen tussen partijen binnen een bepaalde
structuur en kort tijdsbestek op te lossen. De Mediator is de onpartijdige derde en assisteert bij onderhandelingen,
met altijd als doel om tot een overeenkomst te komen. Het mediation proces is priv้ en vertrouwelijk.


Waarom kiezen voor mediation

•    kostenbesparende oplossing bij geschillen:
-    minder kostbaar dan advocaat en rechtszaak
-    korte tijdsduur mediation proces, waar een rechtszaak maanden of zelfs jaren kan duren

•    vertrouwelijke setting van mediation versus de publieke setting van een rechtszaal

•    partijen hebben zelf controle en bijdrage aan een oplossing die uniek kan zijn, waar in een rechtszaak
     belangen worden behartigd door advocaten en rechter, die volgens de regels van de wet handelen, hetgeen
     tot een uitspraak komt. Vaak kunnen de verkregen oplossingen (win/win) die middels mediation worden
     bewerkstelligd niet bereikt worden via een rechtszaak.

•    Mediation bestaat uit wederzijdse inspanning, met als beoogd doel een oplossing waar partijen zich in
     kunnen vinden. Nadruk op samenwerken aan een oplossing in plaats van wedijveren tot een 'winnaar' bekend is.
     Oftewel, een inspanning die de verhoudingen immer ten goede komt.

•    De mediator als neutrale derde partij, leidt partijen door een probleemoplossend proces. Een mediator is getraind,
     om aan zowel de zakelijke als de emotionele kant van een geschil begeleiding te bieden en kan zelf met
     alternatieven (advies, oplossingsgerichte gestes) actief bijdragen leveren.